31 maart 2019

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. H. Bruins
Ouderling van dienst Theo Haak

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 5-6
Lucas 23:1-25
Pilatus en Herodes (nadruk op Barabbas)

Link naar de liturgie morgendienst

1e Collecte: Diverse doeleinden diaconie
2e Collecte: Eredienst

Avonddienst in de Koningskerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. A.O. Reitsema

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk