24 maart 2019

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. W. Rietkerk
Ouderling van dienst Betty van Dam-Bronsveld

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
Lucas 22:54-62
Petrus wil Jezus niet meer kennen

Link naar de liturgie morgendienst

1e Collecte: Predikanten Opleiding
2e Collecte: Eredienst

Avonddienst in de Koningskerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. H.T. Wendt

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Operatie Mobilisatie Albanië
2e Collecte: Kerk