24 maart 2019

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. W. Rietkerk
Ouderling van dienst Betty van Dam-Bronsveld

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
Lucas 22:54-62
Petrus wil Jezus niet meer kennen

Link naar de liturgie morgendienst

1e Collecte: Predikanten Opleiding
2e Collecte: Eredienst

Avonddienst in de Koningskerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. H.T. Wendt

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Operatie Mobilisatie Albanië
2e Collecte: Kerk

31 maart 2019

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. H. Bruins
Ouderling van dienst Theo Haak

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 5-6
Lucas 23:1-25
Pilatus en Herodes (nadruk op Barabbas)

Link naar de liturgie morgendienst

1e Collecte: Diverse doeleinden diaconie
2e Collecte: Eredienst

Avonddienst in de Koningskerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. A.O. Reitsema

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk

7 april 2019

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp
Ouderling van dienst Teunis Jacob Slob

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
Lucas 23:26-32
Simon van Cyrene

Link naar de liturgie morgendienst

Impactdienst in de Bethelkerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J.H. Riemer

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst

14 april 2019

Viering Heilig Avondmaal
Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp
Ouderling van dienst Gerco van den Broek

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 5-6
Lucas 23: 33-53
Jezus gestorven en begraven

Link naar de liturgie morgendienst

Avonddienst in de Bethelkerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. F. Gerkema

Link naar de liturgie avonddienst

Collecte aan tafel: Diaconie
Collecte: Eredienst

%MCEPASTEBIN%