15 december 2019

3e Advent

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. H. Bruins
Ouderling van dienst Jeannet Blonk-Schilt

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
Micha 6: 1-8
De gerechtigheid van de HEER

Link naar liturgie morgendienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst

Impactdienst in de Bethelkerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J.H. Riemer

Link naar de liturgie avonddienst

Collecte: Timon

22 december 2019

4e Advent

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp
Ouderling van dienst Jelly van Aken-Schaafsma

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 5-6
Micha 7:1-7 en 18-20
Gods trouw aan zondige mensen

Link naar liturgie morgendienst

Avonddienst in de Bethelkerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. D.A. Lagewaard

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Kosten gebouwen
2e Collecte: Eredienst

25 december 2019

Kerstfeest
Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp
Ouderling van dienst Jelly van Aken-Schaafsma

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 5-6
Micha 5:1-4 en Lucas 2:1-8
De Messias komt

Link naar liturgie morgendienst

1e Collecte: Kinderkerstfeest
2e Collecte: Eredienst