Welkom bij NGK Langerak

 

Op zondag 19 mei ondertekenden de kerkbesturen van de Bethelkerk (NGK) en Koningskerk (GKv) een samenwerkingsovereenkomst. Vanaf 1 januari 2020 vormen wij de samenwerkingsgemeente ‘gereformeerde kerk Langerak e.o.’. De dankbaarheid en blijdschap over de éénwording kreeg vorm in een dankdienst aansluitend aan de ondertekening.

Ruim vijftig jaar geleden viel de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) van Langerak in twee gemeenten uiteen. De breuk ontstond uit een meningsverschil die verdeling veroorzaakte in Nederlandse kerken. De onenigheid overviel de gemeente in Langerak. Aan de andere kant erkennen we ook ons aandeel in de breuk.

Zoektocht naar eenheid
Al snel na de scheiding leefde het verlangen om weer samen gemeente in Langerak te zijn. Er waren verschillen van inzicht, maar er werd gezocht naar onderwerpen die ons verbonden. Deze zoektocht was een proces van zorgvuldig luisteren naar elkaar. Het afgelopen jaar zijn er veel gesprekken gevoerd. Gemeenteleden konden hun mening geven en meedenken tijdens gemeentevergaderingen, wijkavonden en jongerenavonden. Ook zijn er persoonlijke gesprekken gevoerd met leden die moeite hebben met de geschiedenis. “Wat wij van dit herstelproces geleerd hebben, is dat we als kerk geroepen zijn om geduldig met elkaar te zijn”, geeft predikant Hans Riemer (GKv) aan. “Durf elkaar de ruimte te geven.” Ds. Hans Vel Tromp (NGK) vult aan: “Ook al maken mensen keuzes die leiden tot verwijdering van elkaar, God laat zich zien als verbinder, als een God die samenbrengt. Dat mochten we ook in dit proces ervaren.”

Vervolg
De komende maanden gaan we aan de slag om alles te regelen wat nodig is om op 1 januari als één kerkelijke gemeente te functioneren. Vanaf die datum zijn de zondagse ochtenddiensten in de Bethelkerk en de avonddiensten in de Koningskerk. De beide huidige predikanten blijven verbonden aan de samenwerkingsgemeente. Alle gemeenteleden zijn lid van de samenwerkingsgemeente. Daarnaast blijven ze verbonden aan hun kerkverband (NGK of GKv) totdat de kerkverbanden landelijk fuseren, naar verwachting in 2023.

Nieuws

  • Het nieuwe rooster voor het catechese seizoen 2019/2020 is samengesteld, u vindt dit overzicht in het menu Jeugd/Catechisatie of via deze [..]

  • De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken.

    4 november 2018 voorbedezondag
    Aan de kerken van GKv en [..]

Komende dienst

20 oktober 2019

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp
Ouderling van dienst Leo van de Koppel

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
1 Samuel 6
De Ark komt terug naar Israël

Link naar liturgie morgendienst

1e Collecte: Diverse landelijke afdrachten
2e Collecte: Eredienst

IMPACTdienst in de Bethelkerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J.H. Riemer

Link naar de liturgie avonddienst

Collecte: Stichting Chris

27 oktober 2019

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp
Ouderling van dienst Leo van de Koppel

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 5-6
1 Samuel 9-10
Saul gezalfd tot koning

Link naar liturgie morgendienst

Avonddienst in de Bethelkerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J.M. Cooiman-Bouma

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst

3 november 2019

Morgendienst in de Bethelkerk
aanvang 9.30 uur

Ontmoetingsdienst

Voorganger ds. J.H. Riemer
Ouderling van dienst Michiel van Atten

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
1 Samuel 11
Saul bevrijdt Jabes

Link naar liturgie morgendienst

1e Collecte: Predikantenopleiding
2e Collecte: Eredienst

Avonddienst in de Koningskerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk