Welkom bij NGK Langerak

 

Op zondag 19 mei ondertekenden de kerkbesturen van de Bethelkerk (NGK) en Koningskerk (GKv) een samenwerkingsovereenkomst. Vanaf 1 januari 2020 vormen wij de samenwerkingsgemeente ‘gereformeerde kerk Langerak e.o.’. De dankbaarheid en blijdschap over de éénwording kreeg vorm in een dankdienst aansluitend aan de ondertekening.

Ruim vijftig jaar geleden viel de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) van Langerak in twee gemeenten uiteen. De breuk ontstond uit een meningsverschil die verdeling veroorzaakte in Nederlandse kerken. De onenigheid overviel de gemeente in Langerak. Aan de andere kant erkennen we ook ons aandeel in de breuk.

Zoektocht naar eenheid
Al snel na de scheiding leefde het verlangen om weer samen gemeente in Langerak te zijn. Er waren verschillen van inzicht, maar er werd gezocht naar onderwerpen die ons verbonden. Deze zoektocht was een proces van zorgvuldig luisteren naar elkaar. Het afgelopen jaar zijn er veel gesprekken gevoerd. Gemeenteleden konden hun mening geven en meedenken tijdens gemeentevergaderingen, wijkavonden en jongerenavonden. Ook zijn er persoonlijke gesprekken gevoerd met leden die moeite hebben met de geschiedenis. “Wat wij van dit herstelproces geleerd hebben, is dat we als kerk geroepen zijn om geduldig met elkaar te zijn”, geeft predikant Hans Riemer (GKv) aan. “Durf elkaar de ruimte te geven.” Ds. Hans Vel Tromp (NGK) vult aan: “Ook al maken mensen keuzes die leiden tot verwijdering van elkaar, God laat zich zien als verbinder, als een God die samenbrengt. Dat mochten we ook in dit proces ervaren.”

Vervolg
De komende maanden gaan we aan de slag om alles te regelen wat nodig is om op 1 januari als één kerkelijke gemeente te functioneren. Vanaf die datum zijn de zondagse ochtenddiensten in de Bethelkerk en de avonddiensten in de Koningskerk. De beide huidige predikanten blijven verbonden aan de samenwerkingsgemeente. Alle gemeenteleden zijn lid van de samenwerkingsgemeente. Daarnaast blijven ze verbonden aan hun kerkverband (NGK of GKv) totdat de kerkverbanden landelijk fuseren, naar verwachting in 2023.

Nieuws

 • Speel mee in de Musical Johannes De Doper!

  We zijn onderweg naar één Gereformeerde Kerk Langerak eo., een goed moment voor een speciaal gemeente-project!

  Wat zoeken we?
  • acteurs en zangers
  • [..]

 • De komende weken breekt voor velen de vakantie weer aan. Tijdens de vakantie zullen ook kerkenraadsleden minder bereikbaar zijn. In het ledengedeelte vindt u informatie wie van de kerkenraadsleden er [..]

 • De 3e ontmoetingsdienst, op zondag 30 juni, draagt als thema: 'Hoe ontmoeten we de ander buiten onze geloofsgemeenschap?'

  We delen mooie initiatieven en zingen daarbij Ubi caritas et amor, ubi [..]

Komende dienst

18 augustus 2019

Morgendienst in de Bethelkerk
aanvang 9.30 uur

Voorganger zr. A. Beuving-Amelink
Ouderling van dienst Jeannet Blonk-Schilt

Bijbelklas groep 1-4
Kolossenzen 1:24-2:3
Lijden voor Christus

Link naar liturgie morgendienst

1e Collecte: Kosten gebouwen
2e Collecte: Eredienst

Avonddienst in de Koningskerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J. Janssen

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk

25 augustus 2019

Morgendienst in de Bethelkerk
aanvang 9.30 uur

Voorganger br. J.B. de Jong
Ouderling van dienst Marian de Baat-de Bie

Bijbelklas groep 1-4
Kolossenzen 2:6-12 en 3:1-4
Met Christus gestorven en opgestaan

Link naar liturgie morgendienst

1e Collecte: Nederlandse Patiënten Vereniging
2e Collecte: Eredienst

Avonddienst in de Koningskerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J.H. Riemer

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Nederlandse Patiënten Vereniging
2e Collecte: Kerk

1 september 2019

Morgendienst in de Bethelkerk
aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp
Ouderling van dienst Janny Roest

Bijbelklas groep 1-4
Kolossenzen 3:5-17
Een nieuw leven door Christus

Link naar liturgie morgendienst

1e Collecte: Diverse landelijke afdrachten
2e Collecte: Eredienst

Avonddienst in de Koningskerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J.H. Riemer

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Operatie Mobilisatie Menno en Renate
2e Collecte: Kerk

8 september 2019

Morgendienst in de Bethelkerk
aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp
Ouderling van dienst Betsie Slob-Versluis

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 5-6
Kolossenzen 3:18-4:6
Christen zijn in een niet-christelijke wereld

Link naar liturgie morgendienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst

Avonddienst in de Koningskerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J.H. Riemer

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Taakgroep Missionaire Gemeente
2e Collecte: Kerk