Welkom bij NGK Langerak

 

Op zondag 19 mei ondertekenden de kerkbesturen van de Bethelkerk (NGK) en Koningskerk (GKv) een samenwerkingsovereenkomst. Vanaf 1 januari 2020 vormen wij de samenwerkingsgemeente ‘gereformeerde kerk Langerak e.o.’. De dankbaarheid en blijdschap over de éénwording kreeg vorm in een dankdienst aansluitend aan de ondertekening.

Ruim vijftig jaar geleden viel de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) van Langerak in twee gemeenten uiteen. De breuk ontstond uit een meningsverschil die verdeling veroorzaakte in Nederlandse kerken. De onenigheid overviel de gemeente in Langerak. Aan de andere kant erkennen we ook ons aandeel in de breuk.

Zoektocht naar eenheid
Al snel na de scheiding leefde het verlangen om weer samen gemeente in Langerak te zijn. Er waren verschillen van inzicht, maar er werd gezocht naar onderwerpen die ons verbonden. Deze zoektocht was een proces van zorgvuldig luisteren naar elkaar. Het afgelopen jaar zijn er veel gesprekken gevoerd. Gemeenteleden konden hun mening geven en meedenken tijdens gemeentevergaderingen, wijkavonden en jongerenavonden. Ook zijn er persoonlijke gesprekken gevoerd met leden die moeite hebben met de geschiedenis. “Wat wij van dit herstelproces geleerd hebben, is dat we als kerk geroepen zijn om geduldig met elkaar te zijn”, geeft predikant Hans Riemer (GKv) aan. “Durf elkaar de ruimte te geven.” Ds. Hans Vel Tromp (NGK) vult aan: “Ook al maken mensen keuzes die leiden tot verwijdering van elkaar, God laat zich zien als verbinder, als een God die samenbrengt. Dat mochten we ook in dit proces ervaren.”

Vervolg
De komende maanden gaan we aan de slag om alles te regelen wat nodig is om op 1 januari als één kerkelijke gemeente te functioneren. Vanaf die datum zijn de zondagse ochtenddiensten in de Bethelkerk en de avonddiensten in de Koningskerk. De beide huidige predikanten blijven verbonden aan de samenwerkingsgemeente. Alle gemeenteleden zijn lid van de samenwerkingsgemeente. Daarnaast blijven ze verbonden aan hun kerkverband (NGK of GKv) totdat de kerkverbanden landelijk fuseren, naar verwachting in 2023.

Nieuws

Komende dienst

8 december 2019

2e Advent

Viering Heilig Avondmaal

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp
Ouderling van dienst Jaap Stuij

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 5-6
Micha 4:1-8
de Heer is Koning op Sion

Link naar liturgie morgendienst

Avonddienst in de Bethelkerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp

Link naar de liturgie avonddienst

Collecte aan tafel: OM Albanië, noodhulp aardbeving
Collecte in de dienst: Eredienst

15 december 2019

3e Advent

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. H. Bruins
Ouderling van dienst Jeannet Blonk-Schilt

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
Micha 6: 1-8
De gerechtigheid van de HEER

Link naar liturgie morgendienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst

Impactdienst in de Bethelkerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J.H. Riemer

Link naar de liturgie avonddienst

Collecte: Timon

22 december 2019

4e Advent

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp
Ouderling van dienst Jelly van Aken-Schaafsma

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 5-6
Micha 7:1-7 en 18-20
Gods trouw aan zondige mensen

Link naar liturgie morgendienst

Avonddienst in de Bethelkerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. D.A. Lagewaard

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Kosten gebouwen
2e Collecte: Eredienst

24 december 2019

Kerstavonddienst in de Bethelkerk
aanvang 19.30 uur

Voorganger ds. J.H. Riemer

Link naar de liturgie avonddienst