Welkom bij NGK Langerak

 

Op zondag 19 mei ondertekenden de kerkbesturen van de Bethelkerk (NGK) en Koningskerk (GKv) een samenwerkingsovereenkomst. Vanaf 1 januari 2020 vormen wij de samenwerkingsgemeente ‘gereformeerde kerk Langerak e.o.’. De dankbaarheid en blijdschap over de éénwording kreeg vorm in een dankdienst aansluitend aan de ondertekening.

Ruim vijftig jaar geleden viel de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) van Langerak in twee gemeenten uiteen. De breuk ontstond uit een meningsverschil die verdeling veroorzaakte in Nederlandse kerken. De onenigheid overviel de gemeente in Langerak. Aan de andere kant erkennen we ook ons aandeel in de breuk.

Zoektocht naar eenheid
Al snel na de scheiding leefde het verlangen om weer samen gemeente in Langerak te zijn. Er waren verschillen van inzicht, maar er werd gezocht naar onderwerpen die ons verbonden. Deze zoektocht was een proces van zorgvuldig luisteren naar elkaar. Het afgelopen jaar zijn er veel gesprekken gevoerd. Gemeenteleden konden hun mening geven en meedenken tijdens gemeentevergaderingen, wijkavonden en jongerenavonden. Ook zijn er persoonlijke gesprekken gevoerd met leden die moeite hebben met de geschiedenis. “Wat wij van dit herstelproces geleerd hebben, is dat we als kerk geroepen zijn om geduldig met elkaar te zijn”, geeft predikant Hans Riemer (GKv) aan. “Durf elkaar de ruimte te geven.” Ds. Hans Vel Tromp (NGK) vult aan: “Ook al maken mensen keuzes die leiden tot verwijdering van elkaar, God laat zich zien als verbinder, als een God die samenbrengt. Dat mochten we ook in dit proces ervaren.”

Vervolg
De komende maanden gaan we aan de slag om alles te regelen wat nodig is om op 1 januari als één kerkelijke gemeente te functioneren. Vanaf die datum zijn de zondagse ochtenddiensten in de Bethelkerk en de avonddiensten in de Koningskerk. De beide huidige predikanten blijven verbonden aan de samenwerkingsgemeente. Alle gemeenteleden zijn lid van de samenwerkingsgemeente. Daarnaast blijven ze verbonden aan hun kerkverband (NGK of GKv) totdat de kerkverbanden landelijk fuseren, naar verwachting in 2023.

Nieuws

  • Nacht zonder dak vindt plaats op 28 en 29 juni bij de Slingelandse plassen.Meer informatie vindt u in het menu [..]

  • In het menu 'Wie zijn wij/kerkenraad/verkiezing ambtsdragers' vindt u in een overzicht de voorgedragen broeders, of klik op deze link

    U dient hiervoor eerst in te [..]

  • Bid 21 op 22 juni voor vervolgde christenen in de Koningskerk-Julianastraat

    Wereldwijd worden ruim 245 miljoen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om [..]

  • Dinsdag 12 februari is er weer een digitale nieuwsbrief verschenen over de samenwerking Bethelkerk – Koningskerk.
    Niet ontvangen, wel interesse? Meld je dan aan via

Komende dienst

16 juni 2019

Viering Heilig avondmaal

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp
Ouderling van dienst Janny Roest

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
Johannes 3:1-21
Opnieuw geboren (nadruk vs. 1-16)

Link naar de liturgie morgendienst

Avonddienst in de Bethelkerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. B. Eikelboom

Link naar de liturgie avonddienst

Collecte aan tafel: Open Doors
Collecte: Eredienst

23 juni 2019

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp
Ouderling van dienst Leo van de Koppel

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 5-6
Lucas 8:26-39
De demonen verliezen de strijd

Link naar de liturgie morgendienst

Avonddienst in de Bethelkerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J.M. Cooiman-Bouma

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst

%MCEPASTEBIN%
30 juni 2019

Gezamenlijke Otmoetingsdienst
aanvang 9.30 uur in de Bethelkerk

Voorgangers ds. J.G. Vel Tromp en ds. J.H. Riemer

Ouderling van dienst Theo Haak

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
Lucas 9:51-62
Jezus volgen

Link naar liturgie morgendienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst

IMPACTdienst in de Bethelkerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J.H. Riemer

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Stichting Chris
2e Collecte: Eredienst

7 juli 2019

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp
Ouderling van dienst Betty van Dam-Bronsveld

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 5-6
Lucas 10:1-20
Jezus stuurt 72 leerlingen op pad

Link naar de liturgie morgendienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst

Avonddienst in de Koningskerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J.M. Haak

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk