Welkom bij NGK Langerak

De Nederlands Gereformeerde Kerk van Langerak is een streekgemeente. De gemeenteleden komen uit Langerak en omliggende plaatsen, zoals uit Nieuwpoort, Groot-Ammers, Streefkerk, Schoonhoven, Bergambacht, Ameide, Tienhoven, Noordeloos en andere dorpen. Met 700 leden is onze gemeente één van de grotere binnen de Nederlands Gereformeerde Kerk, die in totaal 32.000 leden telt.

Bethelkerk en Koningskerk gaan samen verder

Op zondag 19 mei ondertekenden de kerkbesturen van de Bethelkerk (NGK) en Koningskerk (GKv) een samenwerkingsovereenkomst. Vanaf 1 januari 2020 vormen wij de samenwerkingsgemeente ‘gereformeerde kerk Langerak e.o.’. De dankbaarheid en blijdschap over de éénwording kreeg vorm in een dankdienst aansluitend aan de ondertekening. Lees verder 

Nieuws

Komende dienst

22 september 2019

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. M. Janssens
Ouderling van dienst Betty van Dam-Bronsveld

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
1 Samuël 2:11-36
Eli’s zonen leven slecht

Link naar liturgie morgendienst

1e Collecte: OM Menno en Renate
2e Collecte: Eredienst

Avonddienst in de Koningskerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. Z. van Hijum

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk

29 september 2019

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger Ds. J.G. Vel Tromp
Ouderling van dienst Leo van de Koppel

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep  5-6
1 Samuel 3
De HEER roept Samuël

Link naar liturgie morgendienst

1e Collecte: Diverse evangelisatie acties
2e Collecte: Eredienst

Avonddienst in de Koningskerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger Ds. S.M. Alserda

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerk

6 oktober 2019

Morgendienst in de Bethelkerk
aanvang 9.30 uur

Ontmoetingsdienst

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp
Ouderling van dienst Janny Roest

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 7-8
1 Samuel 4
De Filistijnen veroveren de ark van de HEER

Link naar liturgie morgendienst

Avonddienst in de Bethelkerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J.H. Riemer

Link naar de liturgie avonddienst

1e Collecte: Kosten gebouwen
2e Collecte: Eredienst

13 oktober 2019

Viering Heilig avondmaal

Morgendienst aanvang 9.30 uur

Voorganger ds. J.G. Vel Tromp
Ouderling van dienst Lijda van Zessen

Bijbelklas groep 1-4
Ga met God groep 5-6
1 Samuël 5
De Ark bij de Filistijnen

Link naar liturgie morgendienst 

Avonddienst in de Bethelkerk
aanvang 18.30 uur

Voorganger ds. J.H. Riemer

Link naar de liturgie avonddienst

Collecte aan tafel: Alpha Nederland en Stichting de Hoop
Collecte: Eredienst